Kurse

Jul
18
Sa
Hatha Yoga
Jul 18 um 10:00 – 11:30
TAI-BO
Jul 18 um 14:00 – 14:45
Ninjutsu
Jul 18 um 14:45 – 16:00
Jul
20
Mo
REHA-Gymnastik
Jul 20 um 9:45 – 10:45

mit Vanessa W.

Osteoporose Rheuma-Gymnastik
Jul 20 um 11:00 – 12:00
REHA-Gymnastik
Jul 20 um 16:00 – 17:00
ZUMBA Fitness
Jul 20 um 17:30 – 18:30
WS-Gymnastik
Jul 20 um 18:45 – 19:45
REHA-Gymnastik
Jul 20 um 19:45 – 20:45
Jul
21
Di
REHA-Gymnastik nach Krebs
Jul 21 um 10:00 – 11:00
REHA-Gymnastik nach Krebs
Jul 21 um 11:00 – 11:45
REHA-Gymnastik
Jul 21 um 15:30 – 16:30
REHA-Gymnastik
Jul 21 um 16:30 – 17:30
Ninjutsu
Jul 21 um 18:00 – 19:45
REHA-Gymnastik
Jul 21 um 19:45 – 20:45
-->