Kurse

Jan
23
Do
Hatha Yoga
Jan 23 um 10:00 – 11:30
REHA-Gymnastik
Jan 23 um 11:00 – 12:00
REHA-Gymnastik
Jan 23 um 15:45 – 16:45
REHA-Gymnastik
Jan 23 um 17:00 – 18:00
Jumping
Jan 23 um 18:30 – 19:30
Jan
24
Fr
REHA-Gymnastik
Jan 24 um 15:30 – 16:30
REHA-Gymnastik
Jan 24 um 16:30 – 17:30
Ninjutsu-KIDS
Jan 24 um 17:45 – 19:00
ZUMBA Fitness
Jan 24 um 19:00 – 20:00
Jan
25
Sa
Hatha Yoga
Jan 25 um 10:00 – 11:30
TAI-BO
Jan 25 um 14:00 – 14:45
Ninjutsu
Jan 25 um 14:45 – 16:00
Jan
27
Mo
Osteoporose Rheuma-Gymnastik
Jan 27 um 11:00 – 12:00
REHA-Gymnastik
Jan 27 um 16:00 – 17:00
ZUMBA Fitness
Jan 27 um 17:30 – 18:30
-->